Kateheza dobrega pastirja

9. 9. 2023
„Pomagaj mi, da pridem bliže k Bogu“

 

Dragi starši,

v naši župniji imamo veliko milost, da lahko svojim otrokom ponudimo versko vzgojo, ki v ospredje postavlja otrokov odnos z Bogom in ne samo versko znanje. Govorim o Katehezi Dobrega pastirja, ki je namenjena otrokom od 3. leta dalje. Se sprašujete, kako je lahko vaš 3 ali 4-letni otrok sposoben začutiti bližino Boga? Vsebino mu je potrebno predstaviti na njemu prilagojen način, torej na način, ki ga bo sposoben razumeti. In presenečeni boste, kako velika želja je v otroku, da bi spoznal svojega stvarnika, očeta in pastirja, ki nas varuje in vodi.

Zelo grobo rečeno je kateheza Dobrega pastirja kot verouk, ki se izvaja po metodi montessori - torej, da je otrok postavljen v okolje, kjer lahko dela samostojno s posebej pripravljenimi pripomočki. V resnici pa katehezo težko primerjamo z običajno obliko verouka. Ob misli nanjo se (predvsem odrasle generacije) velikokrat spomnimo na suhoparno učenje molitvic in 10 zapovedi, v nekem temačnem prostoru, po možnosti še z zelo strogim župnikom. Kateheza Dobrega pastirja je pravo nasprotje. Kateheza poteka v prostoru, z imenom atrij, ki je urejen posebej za predšolske otroke in otroke prve triade. Prostor je svetel, vse je v prijetnih barvah, mize in stoli so majhni, police in omare pa so prilagojene tako, da je otroku vse dosegljivo. V njem se otrok počuti prijetno, samostojnost, ki mu jo nudi tako okolje, pa mu daje dostojanstvo in samozavest.

Tudi katehet ima zelo drugačno vlogo. V atriju katehet ne stoji pred tablo, od koder poučuje, ampak predstavi pripomoček, potem pa se umakne in pusti, da otroci delajo samostojno. Če potrebujejo pomoč, jim je katehet na voljo (za prižiganje sveče, za branje, če še ne znajo brati, ipd.), sicer pa jih pusti, jih opazuje in spremlja njihov razvoj.

Lepo je videti, kako zraven župnišča raste in nastaja „Hiša Dobrega pastirja“. Naj ne raste samo stavba, ampak naj raste tudi naš odnos do Boga. Dragi starši, omogočite svojim otrokom, da spoznajo, da niso sami, da ima Bog načrt za nas in da smo njegovi. Vabljeni k vpisu!

Več o katehezi si lahko preberete na snezna.si ali greste osebno do župnika. Če pa imate še vedno dvome ali vprašanja, sem vam na voljo za pogovor (064 273 673). Maruša


Srečanja otrok bodo potekala ob sobotah.,
(s pričetkom sob. 7.10.23)

1. stopnja od 9h do 10.30

2. stopnja od 10.30 do 12h

v Hiši dobrega pastirja (za župniščem) Zg. Velka 43,
Prijave do 30. 9. 23 na 064 273 673 ali
vode.marusa @gmail.com
 

 
6. 8. 2023
Kateheza dobrega pastirja

Kateheza Dobrega Pastirja je sodoben pristop k vzgoji otroka, ki omogoča celovito spodbujanje otrokovih verskih zmožnosti. Ob tem v otroku zbuja čudenje in veselje, ki pa nista ločeni od življenja, saj se ne dotikata le verskega področja.

Glavna stebra Kateheze Dobrega pastirja sta dva: močan teološki in trden pedagoški steber. Prvi steber stoji na veri, da Bog, ki je Ljubezen, išče nas, da bi nas ljubil in išče našo ljubezen ter da človeška srca hrepenijo po sprejetju in izkazovanju te ljubezni. Drugi steber pa stoji na veri, da je Božja ljubezen brezpogojna in da vključuje okoliščine vsake kronološke starosti in so torej celo zelo majhni otroci povabljeni v odnos zaveze z Bogom.

Kateheza Dobrega pastirja se odvija v naprej pripravljenem prostoru – atriju. Atrij ni učilnica, ni prostor poučevanja, ampak je prostor življenja. V njem začenjajo otroci s svojim delom spoznavati velike skrivnosti. V atriju katehet otrok ne uči moliti, ampak jim pomaga na svojstven način priti bliže k Bogu (ustvarja pogoje za tišino in zbranost ter poskrbi za dober stik med otrokom in materiali v prostoru). Otrokova molitev je drugačna od molitve odraslega človeka. Otrok ne potrebuje izbranih besed, ne potrebuje knjige, otrok in Bog se sama poiščeta. Zato mu katehet nikoli ne pove, kdo so ovce, o katerih govori Janezov evangelij. Skozi svojo notranjo zbranost sam najde odgovor. Ob tem spoznanju je njegovo veselje neizmerno. Če mu že vse vnaprej povemo, ga prikrajšamo za nepopisna doživetja. To je otrokova molitev.

V atriju otrok s pomočjo izbranih materialov dela in to zelo rad. Materiali so razdeljeni po sklopih: vsakdanje življenje, maša, liturgija, svetopisemska geografija, prerokbe, evangeliji o otroštvu, prilike, krst in molitev.

30. 7. 2023

Kateheza dobrega pastirja

Kateheza Dobrega Pastirja je sodoben pristop k vzgoji otroka, ki omogoča celovito spodbujanje otrokovih verskih zmožnosti. Ob tem v otroku zbuja čudenje in veselje, ki pa nista ločeni od življenja, saj se ne dotikata le verskega področja.

Glavna stebra Kateheze Dobrega pastirja sta dva: močan teološki in trden pedagoški steber. Prvi steber stoji na veri, da Bog, ki je Ljubezen, išče nas, da bi nas ljubil in išče našo ljubezen ter da človeška srca hrepenijo po sprejetju in izkazovanju te ljubezni. Drugi steber pa stoji na veri, da je Božja ljubezen brezpogojna in da vključuje okoliščine vsake kronološke starosti in so torej celo zelo majhni otroci povabljeni v odnos zaveze z Bogom.

Kateheza Dobrega pastirja se odvija v naprej pripravljenem prostoru – atriju. Atrij ni učilnica, ni prostor poučevanja, ampak je prostor življenja. V njem začenjajo otroci s svojim delom spoznavati velike skrivnosti. V atriju katehet otrok ne uči moliti, ampak jim pomaga na svojstven način priti bliže k Bogu (ustvarja pogoje za tišino in zbranost ter poskrbi za dober stik med otrokom in materiali v prostoru). Otrokova molitev je drugačna od molitve odraslega človeka. Otrok ne potrebuje izbranih besed, ne potrebuje knjige, otrok in Bog se sama poiščeta. Zato mu katehet nikoli ne pove, kdo so ovce, o katerih govori Janezov evangelij. Skozi svojo notranjo zbranost sam najde odgovor. Ob tem spoznanju je njegovo veselje neizmerno. Če mu že vse vnaprej povemo, ga prikrajšamo za nepopisna doživetja. To je otrokova molitev.

V atriju otrok s pomočjo izbranih materialov dela in to zelo rad. Materiali so razdeljeni po sklopih: vsakdanje življenje, maša, liturgija, svetopisemska geografija, prerokbe, evangeliji o otroštvu, prilike, krst in molitev.

23. 7.2023

V središču je priprava na zakramente

Čeprav je KDP najbolj znana po predšolskih katehezah, je v njenem središču priprava na prejem zakramentov, poudarja s. Darjana. Ta vključuje starše, ki se srečujejo na posebnih srečanjih, pa tudi nekajdnevne duhovne vaje, praznovanje ob prvi spovedi itd. Priprava na zakramente se osredotoča na odnos med otrokom in Bogom ter na skrivnost evharistije, moralno življenje, zakrament sprave …

V nekaterih slovenskih župnijah izvajajo celotno pripravo na zakramente po metodi KDP, v večini pa KDP poteka do neposredne priprave, ki jo duhovnik izvede klasično. Pri tem s. Darjana opaža, da duhovniki pogosto težko izpustijo iz rok pripravo na zakramente, pa čeprav imajo ob sebi vrhunsko usposobljene laike.

Cilj - verniki, ki svojo vero posredujejo

KDP je tek na dolge proge, saj zahteva voljo, angažma in kar nekaj vložene energije. Če želimo, da otroci preko nje rastejo do birme, moramo z njo začeti v predšolskem obdobju. Ravno tako je treba za vsa starostna obdobja izobraziti katehete.

Toda vložek ne bi smel biti vprašanje, saj bomo brez vključevanja laikov v katehezo na vseh nivojih, tudi v pripravi na prejem zakramentov, čez deset let ostali brez kateheze, saj ne bo dovolj duhovnikov, opozarja s. Darjana. Ob tem dodaja: »Sprašujem se, ali danes s katehezo vzgajamo otroke tako, da bodo čez 15 let ohranili vero in jo bodo zmožni prenašati svojim otrokom.«

To je torej ključno vprašanje: kakšna naj bo kateheza, da bo obrodila sad – vernike, ki bodo zmožni svojo vero predajati naprej?

16. 7.2023

Bistveno je, da otrok vstopi v odnos z Bogom

Za KDP je zelo pomembno, da se začne v predšolskem obdobju (starost 3–6 let), nato pa se nadaljuje na treh stopnjah (6–9 let, 9–12 let, 12–15 let). S. Darjana Toman pravi, da tako klasična kateheza kot KDP zajemata iz istega vira, torej Svetega pisma in liturgije, vendar je med njima precej razlik v izvedbi.

KDP poteka v pripravljenem okolju, s katehetskimi materiali, ki upoštevajo načela montessori, preko katerih otrok sam vstopa v vedno globlji odnos z Bogom. Kateheze trajajo nekoliko dlje (1,5–2 uri), od tega večino časa otrok samostojno dela s pripravljenimi materiali. Katehet izhaja iz opazovanja otroka in mu pomaga, da glede na svojo starost in zmožnosti odkriva neokrnjeno krščansko sporočilo. Katehet otroku pomaga na začetku, z uvodom, nato pa se umakne in opazuje, saj je otrokov najpomembnejši notranji učitelj Jezus.

Pri KDP ni v ospredju učenje molitvenih obrazcev, ampak oseben odnos z Bogom, poudarja s. Darjana Toman. Ravno tako ni ocenjevanja znanja, ampak je katehet pozoren na znake, ki kažejo, da je otrok vstopil v odnos z Bogom (tišina, zbranost, veselje, risbe, molitev …).

S. Darjana pravi: »Ob KDP sem zrasla v spoštovanju do otroka, v kakšno globino odnosa z Bogom je zmožen iti.« S. Marjeta Cerar pa dodaja: »Vstopanje v globino katehez in odziv otrok nanje me navdušuje, tako da se večkrat v meni vzbudi hrepenenje: O, ko bi bila jaz otrok in bi lahko bila pri taki katehezi!« 

9. 7.2023

Katere izzive srečate pri KDP-ju?

Najtežje je zbrati in oblikovati skupino katehetov. Ni enostavno navdušiti ljudi, za duhovne skrivnosti. Za nek splošen pogovor ali klepet o veri še najdeš koga. Težje pa je najti koga, ki bi se osebno za takšno delo angažiral. Glede vere smo vajeni ali tarnati, česa vsega ni, kako je družba danes drugačna itd., ali sanjati, o kako bi bilo lepo, ko bi pri vendarle bilo to in ono... Težko se srečamo z realnostjo in konkretnimi možnimi koraki, ki nas peljejo proti svetlobi in boljšemu jutri.

Poleg iskanju kadra oziroma nosilcev kateheze, je pri KDP-ju velik zalogaj tudi izdelava materialov za tovrstno katehezo. Gre za raznovrstne figurice, modelčke in drugo, za katero je potrebno uporabiti mizarske mojstre, šivilije, rezbarje, slikarje....

 

Kakšno je zanimanje za KDP?

Kateheza dobrega pastirja je na deželi popolnoma nepoznana zadeva. Sliši se govoriti, župnik ima sedaj mnogo figuric in igračk, ne ve se pa čemu služijo in kakšen je pristop take kateheze. Kljub temu, so posamezniki, zlasti vzgojitelji, ki jim je osebnost Marije Montessori dobro poznana avtoriteta na vzgojnem področju. Naš atrij prve stopnje obiskujejo otroci iz treh občin, med katerimi je najbolj oddaljena deklica iz Lenarta. Otroci radi prihajajo, starši pa jih pri tem podpirajo. Tako si nadejam tudi prihodnje leto, ko bosta na razpolago dve stopnji. Predšolska, ki je že utečena, ter tista v pripravi na prvo sv. obhajilo. 

2. 7.2023

Kaj lahko pričakujemo od KDP-ja?

Klasična kateheza ponuja znanja, ki se ga potem nenehno na različne načine ponavlja skozi vseh 9 let verouka. Ob dejstvu, da starši sami s svojim zgledom ne sodelujejo pri verski vzgoji, ni za pričakovati, da bi bili mladi motivirani za spoznavanje verske vzgoje in verskih skrivnosti. Kateheza dobrega pastirja ne ponuja suhega verskega znanja z učenjem na pamet. Ponuja pa izkušnjo. Otroci jemljejo v roke različne figurice (najdeno ovco, Angela Gabrijela, Marije, Treh kraljev,…) in se ob njih sprašujejo, odkrivajo in doživljajo zaklad življenja. Ni zagotovila, da je to boljša metoda, zagotovo pa se mu ne bo versko zanje priskutilo v obliki vprašanja - odgovora.

Pričakujete, manjši osip po birmi?

Ne upam si trditi takih stvari. Praksa potrjuje, pa mladi laže pridejo do izkušnje osebnega odnosa s Kristusom, ki ga nudi atrij. V njem si bodo v tišini zastavili mnogo pomembnih vprašanj in morebiti našli najpomembnejši odgovor v katerem bodo prepoznavali lastno dostojanstvo božjega otroštva. Boga ne moreš z nobeno metodo določiti. Montessori pristop si ne domišlja, da bo vse naučil. Te ponižnosti pri klasičnem verouku ni. Tam se veliko časa zapravi pri disciplini in pri motivaciji za poslušanje kateheta. Pri katehezi dobrega pastirja je poudarek na ustvarjanju okolja, kjer bo lahko posameznik doživel in ob čudenju okusil skrivnost življenja in bližino Boga. Moto Kateheze Dobrega pastirja se glasi: pomagaj mi, da naredim sam; pomagaj mi, da bom mislil sam, in končno: “POMAGAJ MI, DA SAM ODKRIJEM BOGA”

25.6.2023

Za kakšno starost je primerna KDP?

Kateheza dobrega pastirja se izvaja ločeno v treh starostnih obdobjih. Prva stopnja je za otroke od 3-6 let. Sledi druga stopnja do 9 let v pripravi na prvo sveto obhajilo in končno tretja stopnja v pripravi na birmo. Prva stopnja ima poudarek za otrokovih sposobnostih srkajočega uma. Za to stopnjo so izbrane teme, ki so primerne otroku v tem zgodnem otroštvu. Tu se ne govori o volku ali izgubljeni ovci, pač pa o najdeni ovci... Tu ni govora o grehu, pač pa se otroku pripoveduje o varnosti, zaupanju, pripadnosti... Naslednja stopnja ima večji poudarek na prebujajočem se občutku za moralna vprašanja o dobrem in slabem. In končna stopnja s poudarkom na samostojnosti in odgovornosti v življenju.

Katero stopnjo izvajate v vaši župniji?

Minulo leto smo oblikovali atrij prve stopnje. Izdelali smo mnoge materiale, ki prevzamejo pozornost ne le otroka pač pa tudi nas odraslih. V atriju je maketa svete dežela, da lahko otrok čim bolj jasno otipa vsebino o kateri katehet nikoli ne govori abstraktno. Katehet nikoli ne govori le lepih zgodbic. Pač pa je vsaka oseba vedno otipljiva v obliki figurice, konkretnega prostora, hiše ali svetišča, ki ga otrok vzame v naročje in ga ob delu z njim ponotranji.

18.6.2023

Čemu je namenjen atrij KDP?

Atrij je prostor, kjer otrok spoznava Boga in božje skrivnosti. Katehet otroka uvede v atrij na prvih srečanjih, kjer izpostavi način dela in gibanja v prostoru, ki ni igralnica, niti učilnica, pač pa poseben prostor za srečanje z Gospodom. V njem obstajajo posebna pravila. V atriju hodimo počasi, govorimo potiho, imamo veliko možnosti za opazovanje.

Za razliko od klasičnega verouka, otroci v atriju ne spoznavajo vsebine, ampak gredo v globine. Med delom z materiali meditirajo, dokler sami ne pridejo do določenih odgovorov, kakšen je Bog, k čemu me vabi in kaj od mene želi. Konkreten primer: otroci se ne učijo molitvic na pamet, vedo pa, kdaj so bile izgovorjene besede npr. »Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj…« Ko se otroci enkrat spontano naučijo molitvice, vedo kaj govorijo in kaj ta molitev dejansko pomeni. Podobno je s sveto mašo. Zelo podrobno spoznajo, kaj se pri maši dogaja. Sveta maša postane zanje doživetje. Zgodi se, da tudi otroci, ki sicer ne hodijo k maši, prosijo starše, naj jih pripeljejo.

Otroci radi pridejo v atrij, ker je prostor pripravljen posebej za njihovo starost in se v njem zelo dobro počutijo. Vse je majhno. Vse je prilagojeno, da lahko delajo sami in to jim daje močan občutek svobode, zadovoljstva in možnosti, da razvijajo dobro samopodobo. To pa so stvari, ki presegajo KDP in jih otrok potrebuje za vse življenje.

11.6.2023

Kaj je kateheza dobrega pastirja (KDP)?

Minulo leto se je v župnišču prvič izvajala KDP za predšolske otroke. Prizadevamo si, da bi po montessori metodi v prihodnje uvajali tudi prvoobhajance.

KDP je ena od oblik uvajanja otrok v osebni odnos z Bogom. V pripravljenem prostoru, imenovanem atrij, se nahajajo namensko izdelani materiali, ki otroku, njegovi stopnji primerno, omogočajo doživljanje skrivnosti življenja v Bogu. Za razliko od rednega verouka, se na mestu poudarka na osvajanje znanja, poudarja osebno doživljanje svetopisemskih vsebin. To doživljanje se ne ocenjuje, pač pa skrbno opazuje in usmerja.

Gre za posebno vrsto vzgoje, ki jo je oblikovala Marija Montessori. Njena metoda je opazovanje otrokovega notranjega doživljajskega sveta. Bolj kot ga poznaš, laže ga motiviraš za tisto kar ga zanima. Danes to počnejo računalniški logaritmi, ki beležijo kaj mladostnika zanima. Pogosto se dogaja, da mladostnika fb, google, instagram,... bolje pozna kot njegov starš in njegovi vzgojitelji.

KDP se izvaja v več stopnjah. Pomembno je, da se ne zamudijo otrokova zgodnja leta, ko so nekatere njegove sposobnosti čudenja, opazovanja in posnemanja najbolj izrazite. Prva stopnja obsega starost med tretjim in šestim letom. Druga stopnja do prvega svetega obhajila in tretja stopnja do sv. birme.