VEROUK

PRIJAVNICA K VEROUKU 2023-24.pdf

Urnik verouka 2022/23 se ne spremeni. Dodana je nedeljska ura verouka ob 9h za birmance in dogovorjene izjeme (starš mora osebno priti in se dogovoriti). Veroučenci zadnje triade, naj si na šoli pri ge. Lidiji Grubelnik uredijo brezplačno vozovnico, s katero se bodo ob sredah z avtobusom pripeljali na Velko, od koder je večina veroučencev. Ponje pridete domači sami. Kdor še ni, naj čim prej odda prijavnico. Verouk se prične v pon. 19. 9. 2022. Brez izpolnjene prijavnice otrok ne bo izpuščen iz šole, ker je prihajalo do nereda in manipulacij. Za vsako nejasnost sem na razpolago župnik Boštjan Lenart. Dobite me uro pred mašo ali po maši. V primeru, da STARŠI ne sodelujejo se prvo obhajilo in sveta birma prestavita na čas resnejšega sodelovanja.