Sv. Krst

Sveti krst je prvi zakrament, pri katerem prejmemo dostojanstvo božjega otroštva.

Za prejem sv. krsta obiščite župnika.

Na prvem srečanju se bomo dogovoriti o predvidenem datumu. V krstno knjigo se vpišejo podatki. Sledi pogovor o vzgoji.  

Pred drugim srečanjem vabljeni k ogledu 5 min. videa. (Odprite si prevedene slovenske podnapise!)

Na drugem srečanju imamo pogovor o veri. Ogledali si bomo naše svetišče, se seznanili s podrobnostmi obreda sv. krsta in molili.


Povabljeni ste, da sestavite prošnje in zahvale, ter z njimi sodelujete med obredom sv. krsta.


Nekaj primerov prošenj: 

OČE: Gospod Bog, prosim te obvaruj našo družino, bolezni, nezgod, prepirov in drugega zla.

Gospod Bog, prosim te ohrani naju z (ime partnerke/žene) v zvesti ljubezni, globokem zaupanju in v medsebojni potrpežljivosti.

Gospod Bog, prosim te za naše službe naj nam nudijo dostojno življenje.

Gospod Bog, prosim te za ves naš rod, ki je tukaj zbran, da bi se lahko še večkrat srečali in praznovali življenje.

MAMA: Gospod Bog, prosim te naj v naši družini raste zaupanje, hvaležnost, veselje in pripadnost.

Gospod Bog, prosim te za pogum, da si bova tudi midva nekoč izrekla zvestobo v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, ter spoštovanje in ljubezen za vse dni svojega življenja.

Gospod Bog, naš/-a novokršenec/-ka (ime otroka), je čudoviti dar. Pomagaj nama ohraniti hvaležnost za njegovo življenje.

Gospod Bog, materinstvo in očetovstvo je za naju pravi izziv. Prosiva te, ohrani naju v svoji ljubezni.

BOTRA: Gospod Bog, starši so mi zaupali pomembno poslanstvo. Pomagaj mi najti čas in pravo besedo za našega /-o novokrščenca /-ko, (ime otroka) ko me bo potrebovala.

BOTRA: Gospod Bog, novo življenje (ime otroka), nas spominja, da nas ti nisi zapustil. Prosimo te, da bi jim bili svetli zgled, ki jih bo učil moliti in voditi na pot k tvoji ljubezni.

BOTER: Gospod Bog, živimo v hitrem tempu, v katerem pogosto pozabljamo negovati medsebojna prijateljstva in stike. Prosimo te pomagaj nam ohraniti dobre medsebojne odnose.

BOTER: Gospod Bog, naš /-a stari ata /stara mama sta si želela doživeti današnji dan, pa sta prej umrla. Okrepi nam vero, da se bomo nekoč srečali in zbrali v nebesih.


Nekaj primerov zahval:

OČE: Gospod Bog, hvala ti za duhovno življenje, ki bogati, umirja in daje smisel našemu prizadevanju.

Gospod Bog, hvala ti za to svetišče v katerem čutimo tvojo navzočnost, veličino in dobroto.

Gospod Bog, hvala ti za našo družino v kateri se počutimo doma.

Gospod Bog, hvala ti za mojo (ime žene ali partnerke), s katero se ti danes zahvaljujeva za dar in izziv starševstva. 

MAMA: Gospod Bog, hvala ti za mojega (ime moža ali partnerja), s katerim se ti danes zahvaljujeva za dar in izziv starševstva. 

Gospod Bog, hvala ti za vse zbrano sorodstvo in prijatelje, ki nama pomagajo prenašati vsakdanje križe in verjeti v tvojo pomoč.

Gospod Bog, hvala ti za g. župnika, ki nas nevsiljivo vabi k molitvi in duhovnemu življenju.

Gospod Bog, hvala ti za našega /našo (ime otroka), ki nam s svojo radovednostjo in zvedavostjo odpira oči za duhovno.

BOTER: Gospod Bog, hvala ti  za čudovito naravo v kateri živimo.

Gospod Bog, hvala ti za  zdravje in veselje do druženja.

BOTRA: Gospod Bog, hvala ti za današnji praznični dan in lepo vreme.

Gospod Bog, hvala ti za mir in blaginjo v naši domovini.