Župnija Marija Snežna, Zgornja Velka 43, 2213 Zgornja Velka,

070 467 743 župnik Boštjan Lenart

bbostjanlenart@gmail.comV soboto 23.7.2022 smo poromali na Sv. Višarje ter kar med potjo posneli zvočno reportažo.

reportaža romanja na Višarje.mp3

Pred začetkom duhovnih počitnic na temo sv. Benedikta je bil posnet intervju s sestro Rebeko Kenda, ki je vodila teden duhovnosti v naši župniji od 10. do 16. julija 2022.


pogovor s sestro rebeko kenda mp3.mp3

pogovor s sestro rebeko kenda mp3.mp3

Nastanek cerkve sodi v čas kužnih epidemij. Takrat so v bližini gradu Trate, na desni strani reke Mure na Einsiedelbergu leta 1689 zgradili majhno cerkvico, imenovano Marija Snežna. V njej so prebivali menihi puščavniki - eremiti. Cerkev so v dobi jožefinskih reform leta 1788 podrli in nato v letih 1789 - 1791 zgradili novo cerkev na Zgornji Velki. Za njeno gradnjo so Velčani uporabili ves material porušene cerkve na Einsiedelbergu. Vsa dela je vodil takratni kaplan pri Mariji Snežni Matija Purgaj, ki je v njej 8. decembra leta 1789 imel tudi prvo mašo.

Cerkev je enoladijska s kvadratnim zvonikom. Ob vzhodni fasadi je razpelo s Križanim. Notranjščina je obokana, ob ladji so kapele. Oprema cerkve je baročna. Glavni oltar in prižnica sta delo Jožefa Holzingerja, nekaj plastik je izdelal radgonski kipar Janez Klein. Cerkev je bila nekoč znamenita božja pot, ki pa se tudi danes vse bolj uveljavlja.

Leta 2009 je bila razglašena za romarsko pot. Ob cerkvi je obnovljen vodnjak, na katerem lahko preberemo verze Toneta Kuntnerja: "Ne boš odšel lačen, ne boš odšel žejen, človek popotni z Marije Snežne. Tu se naužiješ lepote in mira, napiješ resnice iz čistega vira."http://www.nadskofija-maribor.si/splet15/