Župnija Marija Snežna, Zgornja Velka 43, 2213 Zgornja Velka, 

070 467 743 župnik Boštjan Lenart

bbostjanlenart@gmail.com


SNEŽNIŠKA

OZNANILA

21. 7. – 28. 7. 2024

Sv. maše, molitve in spovedi

 

21. 7. 2024

16. Nede. med l.

Sv. Danijel

6.30 spoved 7h za Alojza Kocbeka ob r.d. 9.30 spoved 10h za Zinko Lorber in sor.;  Marijano Breznik, starše, sestre in brate

22. 7. PON.

Sv. Marija Magd.

18h za Ano Mihelič ob 8. dnevu; 18.30 R v. 19h za Tončko Kocbek

23. 7. TOR.

Sv. Brigita Švedska.

18.00 za Antona Rebernika ob 8. dnevu; 18.30 R v. 19h za Koren Nado

24. 7. SRE.

Sv. Krištof

18.30 R v. 19h za Radka Kukovec ob r.d.

25. 7. ČET.

Sv. Jakob starejši

18.00 Češčenje 18.30 R v. 19h za za Methans Leopolda, Firbas Ano in Leopolda

26. 7. PET.

Sv. Joahim in Ana

9h pri Maričevih zbiranja žingerla. 18.30 R v. 19h za st., Brata in sestro Majhenič in Zinko Lorber

27. 7. SOB.

Gorazd, Kliment…

8h pri PGD Sladki Vrh za zbiranje žingerla

9h za Inkret Silvo ob 1. obl. ;11h poroka

28. 7. 2024

17. Nede. med l.

Sv. Viktor, papež

6.30 spoved 7h za žive in pokojne župljane 9.30 spoved 10h za Ano in Štefana Maroša in +otroke;  za Elionoro in Jakoba Žašler in sor.

 

Pomembna oznanila:

Približuje se žegnanje 'snežničino'. Zahvalim se vam za vašo velikodušno pomoč pri organizaciji tega dogodka. Med dejavnostmi je zbiranje žingerla v petek ob 9h (zbor pri Maričevih) in v soboto ob 8h (zbor pri PGD Sladki Vrh).

Hvala vsem, ki v ta namen darujete dobrine kot so zelenjava, jajca sokovi, vino, meso… V ponedeljek 5. avgusta na dan Marije Snežne bo za vse krajane v telovadnici OŠ golaž, ki ga bomo skuhali pri Silvanu Niklu. Išče se še pomoč pri mešanju kotla. 


Ostala oznanila:

Zakrament sv. zakona si bosta prihodnjo soboto podelila:

ženin Florjan Hausmeister, sin Florjana in Silvestre roj. Kodba in nevesta Mateja roj. Hliš, hči Slavkota in Irene roj. Drevenšek ter

ženin: Borna Biondić, sin Damira in Biljane roj. Brezović in nevesta Barbara roj. Forštnerič, hči Martina Forštneriča in Jožice roj. Šauperl.

V petek se začenja novi ciklus usposabljanja katehetov za katehezo dobrega pastirja v Ljubljani za prvo stopnjo, ki jo vodita s. Marjeta Cerar OSU in s. Darjana Toman OSU. Opogumite se in se pridružite temu plemenitemu poslanstvu oznanjevanju vere najmlajšim. Info: župnik Boštjan 070 467 743

Obnova organistove hiše: V tem tednu nadaljujemo z delom, res dobrodošli pri sanaciji objekta.

SREBRNI BOTER obnove sta:

Miran in Marija Breg

Liturgično sodelovanje prihodnje nedelje

28. 7.   ob 7h rv: Peter Muhič; 1.b. Anton Vake, 2b. Marija Golob;

ob  10h rv: Marija Marič; 1b.: Marija Žurman; 2.b. Bernarda Kolosovski

bbostjanlenart@gmail.com - 070 467 743

Boštjan Lenart, Zg. Velka 43, 2213 Zg. Velka.
Prijavnica za oratorij 2024:

Prijavnica na oratorij 2024.docx

Prijavnica za verouk od 3. do 9. razreda: 

PRIJAVNICA K VEROUKU 2024-25.docx


Prijavnica za verouk od 1. do 2. razreda:

PRIJAVNICA ZA KATEHEZO DP 24-25.docx
Nedeljska božja beseda za 21. januar 2024 (Mr 1,14-20)

Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.


Jezus je imel velikega prijatelja. Ime mu je bilo Janez Krstnik. Janezova mama Elizabeta je bila teta Jezusovi mami Mariji. Skupaj sta se bodrili v njuni nosečnosti. Sveto pismo pri vseh štirih evangelistih opisuje srečanja med Janezom Krstnikom in Jezusa. Najbolj dramatičen je dogodek, ko Janez Jezusa krsti v reki Jordan, pri čemer se zasliši glas: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«(Mr 1, 11) Njuno prijateljstvo je bilo tako močno, da se Janez ni bal odhoda svojih učencev k Jezusu. Nasprotno o Jezusu je govoril preroške besede: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema grehe sveta!« (Jn 1, 29). In spet drugje: »On mora rasti, jaz pa se manjšati.« (Jn 3.30).

Jezus je imel Janeza zagotovo zelo rad. Prepričani smo, da ga je spoštoval, saj je na nekem mestu celo rekel: »Med rojenimi od žena, ni večjega od Janeza Krstnika.« (Lk 7, 28). Današnji evangeljski odlomek pa nas preseneča. Evangelist Marko ob dogodku krivičnega pripora Janeza Krstnika zapiše zanimiv Jezusov komentar: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.« Od Jezusa bi pričakovali, da bo izražal svojo globoko zaskrbljenost za prijatelja. Da bo prepoznaval delovanje temnih sil, ki jih je potrebno premagati, pa nič od tega.

Prav nasprotno držo srečamo v prvem berilo pri preroku Jonu. Izraelu, narodu iz katerega je Jona izhajal, se je zgodila krivica primerljiva s tisto, ki jo doživlja Janez Krstnik. Če bi lahko, bi se Jona zanjo rad maščeval Asircem. Toda Bog mu naloži povsem drugačno poslanstvo. Napoti ga na vzhod v Ninive v glavno mesto Asircev, da bi jih posvaril, jim omogočil spreobrnjenje in jih odvrnil od pogubljenja. In prav to Jonu ni všeč. Tej nalogi se Jona upre z odhodom na zahod v Tarsis, torej v nasprotno smer, kamor ga Bog pošilja. Šele, ko mornarji spoznajo, da Jona beži pred Bogom in ga vržejo v morje, kjer ga požre riba, Jona nejevoljno odide v Ninive in tam z oznanilom: »Še štirideset dni in Ninive bodo pokončane.« (prim. Jon 3, 4) izpolni Božji načrt.

Božja besede nas danes vabi, da ne vstopamo v konflikte, da se ne pogovarjamo s konflikti, niti, da jih premišljujemo. Jezus se pogovarja z ljudmi, ki prinašajo rešitev in so sposobni vstopiti v Božje kraljestvo. Okrog sebe gradi skupnost, ki bo sposobna loviti ljudi iz zagledanosti v svoje probleme v zagledanost v Očetovo voljo in Očetov načrt.

Kako so se pred dvema mesecema Izraelci odločili v njihovi krivici, vemo. Vprašanje je: »Kako se bova jaz in ti odločila v okoliščinah, ko se bova čutila, da se nama dogaja krivica?« Bova ravnala kot Jona ali kot Jezus?                                            Župnik Boštjan Lenart 

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA: 

Srečanja otrok bodo potekala ob sobotah,
(s pričetkom sob. 7.10.23)

1. stopnja od 9h do 10.30

v Hiši dobrega pastirja (za župniščem) Zg. Velka 43,
Prijave do 30. 9. 23 na 064 273 673 ali
vode.marusa @gmail.com

PRIJAVNICA K VEROUKU 2023-24.pdf

Nastanek cerkve sodi v čas kužnih epidemij. Takrat so v bližini gradu Trate, na desni strani reke Mure na Einsiedelbergu leta 1689 zgradili majhno cerkvico, imenovano Marija Snežna. V njej so prebivali menihi puščavniki - eremiti. Cerkev so v dobi jožefinskih reform leta 1788 podrli in nato v letih 1789 - 1791 zgradili novo cerkev na Zgornji Velki. Za njeno gradnjo so Velčani uporabili ves material porušene cerkve na  Einsiedelbergu. Vsa dela je vodil takratni kaplan pri Mariji Snežni Matija Purgaj, ki je v njej 8. decembra leta 1789 imel tudi prvo mašo. 

Cerkev je enoladijska s kvadratnim zvonikom. Ob vzhodni fasadi je razpelo s Križanim. Notranjščina je obokana, ob ladji so kapele. Oprema cerkve je baročna. Glavni oltar in prižnica sta delo Jožefa Holzingerja, nekaj plastik je izdelal radgonski kipar Janez Klein. Cerkev je bila nekoč znamenita božja pot, ki pa se tudi danes vse bolj uveljavlja.  

Leta 2009 je bila razglašena za romarsko pot. Ob cerkvi je obnovljen vodnjak, na katerem lahko preberemo verze Toneta Kuntnerja: "Ne boš odšel lačen, ne boš odšel žejen, človek popotni z Marije Snežne. Tu se naužiješ lepote in mira, napiješ resnice iz čistega vira."

http://www.nadskofija-maribor.si/splet15/