Župnija Marija Snežna, Zgornja Velka 43, 2213 Zgornja Velka, 070 467 743 župnik Boštjan Lenart


(Objava 5.12.2021)

Verouk poteka normalno po urniku. To sredo verouk tudi za 7. in 8. razred.


(Objava 28.11.2021)

Vsi veroučenci povabljeni k izdelovanju adventnih vencev. Fotografijo adventnega venca pošli na naslov svetemase2020@gmail.com
(Objava 21.11.2021)

V OŠ Velka je v celoti v karanteni. V OŠ Sladki Vrh je v karanteni le 4. In 5. Razred. Za ostale je normalen verouk. Veroučenci v karanteni naj skupaj s starši izpolnijo liturgični zvezek. S pomočjo branja Božje besede 34. nedelje - nedelje Kristusa Kralja https://hozana.si/index.php?datum=21.11.2021


(Objava 14.11.2021)

V karanteni so 1. 6. in 7. razred OŠ Sladki Vrh. Namesto ure verouka, veroučenci preberejo Božjo besedo 33. navadne nedelje https://hozana.si/index.php?datum=14.11.2021 in odgovorijo na vprašanja liturgičnega zvezka s strani 17. Prvi razred samo obkroži odgovor prvega vprašanja, ostali odgovorijo na vsa tri vprašanja.Nastanek cerkve sodi v čas kužnih epidemij. Takrat so v bližini gradu Trate, na desni strani reke Mure na Einsiedelbergu leta 1689 zgradili majhno cerkvico, imenovano Marija Snežna. V njej so prebivali menihi puščavniki - eremiti. Cerkev so v dobi jožefinskih reform leta 1788 podrli in nato v letih 1789 - 1791 zgradili novo cerkev na Zgornji Velki. Za njeno gradnjo so Velčani uporabili ves material porušene cerkve na Einsiedelbergu. Vsa dela je vodil takratni kaplan pri Mariji Snežni Matija Purgaj, ki je v njej 8. decembra leta 1789 imel tudi prvo mašo.

Cerkev je enoladijska s kvadratnim zvonikom. Ob vzhodni fasadi je razpelo s Križanim. Notranjščina je obokana, ob ladji so kapele. Oprema cerkve je baročna. Glavni oltar in prižnica sta delo Jožefa Holzingerja, nekaj plastik je izdelal radgonski kipar Janez Klein. Cerkev je bila nekoč znamenita božja pot, ki pa se tudi danes vse bolj uveljavlja.

Leta 2009 je bila razglašena za romarsko pot. Ob cerkvi je obnovljen vodnjak, na katerem lahko preberemo verze Toneta Kuntnerja: "Ne boš odšel lačen, ne boš odšel žejen, človek popotni z Marije Snežne. Tu se naužiješ lepote in mira, napiješ resnice iz čistega vira."http://www.nadskofija-maribor.si/splet15/