Župnija Marija Snežna, Zgornja Velka 43, 2213 Zgornja Velka, 070 467 743 župnik Boštjan Lenart


Zaradi pandemije Covid 19 starši prevzamejo poučevanje verouka svojih otrok. Vsako nedeljo se na spletni strani naloži kateheza. Naloga staršev in otrok je, da izpolnijo nalogo kateheze in povratno informacijo vrnejo na naslov kateheta, ki otroka poučuje. Povratna infromacija se mora nujno odposlati znotraj enega tedna in jo katehet zabeleži. Brez nje katehet smatra, da kateheze ni bilo! V sporočilu vedno navedite ime in priimek otroka, razred, in kraj (Sladki vrh ali Zg. Velka).

Zgornja Velka

1.r in 2.r PON katehistinja BREDA ČOP SENEKOVIČ senekovic.breda@gmail.com ali viber 041 538 081 ali messenger

3.r TOR svetemase2020@gmail.com župnik BOŠTJAN LENART 070 467 743

4.r in 5.r PON katehistinja BREDA ČOP SENEKOVIČ senekovic.breda@gmail.com ali viber 041 538 081 ali messenger

Sladki Vrh

1.r in 2.r PET kagobo@gmail.com katehistinja KARINA LORENČIČ

3.r PET svetemase2020@gmail.com župnik BOŠTJAN LENART

4.r in 5.r PET katehistinja BREDA ČOP SENEKOVIČ senekovic.breda@gmail.com ali viber 041 538 081 ali messenger

6.r in 7.r PET petra.muhi@gmail.com katehistinja PETRA MUHIČ

8.r in 9.r PET svetemase2020@gmail.com župnik BOŠTJAN LENART

Nastanek cerkve sodi v čas kužnih epidemij. Takrat so v bližini gradu Trate, na desni strani reke Mure na Einsiedelbergu leta 1689 zgradili majhno cerkvico, imenovano Marija Snežna. V njej so prebivali menihi puščavniki - eremiti. Cerkev so v dobi jožefinskih reform leta 1788 podrli in nato v letih 1789 - 1791 zgradili novo cerkev na Zgornji Velki. Za njeno gradnjo so Velčani uporabili ves material porušene cerkve na Einsiedelbergu. Vsa dela je vodil takratni kaplan pri Mariji Snežni Matija Purgaj, ki je v njej 8. decembra leta 1789 imel tudi prvo mašo.

Cerkev je enoladijska s kvadratnim zvonikom. Ob vzhodni fasadi je razpelo s Križanim. Notranjščina je obokana, ob ladji so kapele. Oprema cerkve je baročna. Glavni oltar in prižnica sta delo Jožefa Holzingerja, nekaj plastik je izdelal radgonski kipar Janez Klein. Cerkev je bila nekoč znamenita božja pot, ki pa se tudi danes vse bolj uveljavlja.

Leta 2009 je bila razglašena za romarsko pot. Ob cerkvi je obnovljen vodnjak, na katerem lahko preberemo verze Toneta Kuntnerja: "Ne boš odšel lačen, ne boš odšel žejen, človek popotni z Marije Snežne. Tu se naužiješ lepote in mira, napiješ resnice iz čistega vira."http://www.nadskofija-maribor.si/splet15/